För mer information om ROT-avdraget,

rotavdrag

se Skatteverkets hemsida.

www.skatteverket.se