Ved/pelletspanna:

Ved och pellets är förnybara bränslen. Ved är det vanligaste biobränslet för villor i dag. Felaktig eldning och gamla pannor kan ge utsläpp som är skadliga för miljön. Med miljögodkänd panna och laddning i ackumulatortankar minskar dock utsläppen avsevärt.

Pellets står än så länge för en mindre andel men blir allt mer populärt för värmepannor. För bekväm eldning med pellets är det viktigt att beprövad utrustning som kräver ringa skötsel används. Pellets ger låga utsläpp och är enklare och bekvämare än ved.

Bra med ved/pelletspanna
+ Låg bränslekostnad
+ Förnybart bränsle
+ Pellets kräver liten arbetsinsats jämfört med ved
+ Rätt utrustning ger mindre utsläpp av skadliga ämnen

Mindre bra med ved/pelletspanna
- Egen ved kräver stor arbetsinsat
- Pellets kräver mer arbetsinsats än olja och el
- Kräver lagringsutrymme
- Felaktig förbränning och fuktig ved ger höga utsläpp av skadliga ämnen