Intresserad av vattenrening?


Vatten är ett naturligt förekommande ämne som utom vid få undantag inte är tillräckligt rent för att kunna användas till konsumtion (dricksvatten) eller till tekniska ändamål utan någon form av vattenrening.

Då vatten cirkulerar, såväl i marken (grundvatten) som på jordens yta (hav, sjöar och floder) samt i atmosfären blir det förorenat och mättat med suspenderade och lösta ämnen.

Exempel:

  • Partiklar av lera
  • Vegetabiliskt (växt-) avfall
  • Levande organismer (bakterier, alger, plankton)
  • Olika salter och metaller
  • Organiska ämnen (humussyror)
  • Gaser (syre, svaveldioxid, koldioxid)

De efterfrågade kraven, allt från friskt och klart dricksvatten till ultrarent skölj-vatten inom elektronikindustrin uppnås genom enstaka filter eller en kombination av olika processer.

Olika typer av jonbytare, membranteknik och UV-teknik är exempel på ofta förekommande vattenrening inom dricksvattenberedning och framställning av tekniskt vatten.

KOntakta oss

0322-67 20 20
info@pekan.se
css.php