Här finns ett urval bilder på hur ett badrum vi arbetat med kan se ut.

Kontakta oss om du vill ha mera information!

10 9

16