Solvärme – solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Då erhålls nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvär­men kan stå för värmeförsörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad.

Solel – solceller genererar elektricitet och är främst intressanta där elbehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader med elbehov under sommaren är bra tillämpningsområden där byggnadsintegrerade solceller kan anslutnas till elnätet.

Kontakta oss om du vill ha mera information!

12


Copyright Pekan VVS AB

css.php